Biznes Dania

Biznes w Danii

Biznes w kraju takim jak Dania jest niezwykle korzystną możliwością dla przedsiębiorców. Decydując się na działalność gospodarczą w Danii, warto dowiedzieć się jak najwięcej o prowadzeniu firmy, podatkach, możliwościach inwestycyjnych i innych istotnych dla przedsiębiorcy aspektach prawnych. Poniższy tekst zawiera najważniejsze informacje, z którymi wiąże się otworzenie biznesu w Danii – wszystko o rejestracji firmy, kosztach i podatkach, które wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Dlaczego warto otworzyć biznes w Danii?

Jeśli chodzi o biznes Dania jest jednym z najlepszych krajów do prowadzenia działalności, według magazynu Forbes. Notowane są wysokie wyniki w różnych dziedzinach i najwyższe pozycje w kategoriach, które wiążą się z zaawansowaniem technologicznym, wolnością osobistą i niskim poziomem korupcji.


Skuteczny model “flexicurity” umożliwia pracodawcom elastyczne zatrudnianie pracowników. Stwarza warunki do wypłacania zasiłków bezrobotnym oraz umożliwia szkolenia zawodowe.


Model zachęca do efektywności ekonomicznej, dzięki której pracownicy zajmują odpowiednie do ich kompetencji i umiejętności stanowiska. Pracodawcy mają więc możliwość efektywnej realokacji zasobów w miejscu pracy.


Dla firm budowlanych czy deweloperskich duże znaczenie ma łatwość w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Należy przejść 7 procedur, a to trwa około 64 dni roboczych i kosztuje 1,4 procenta wartości inwestycji. W większości gmin w Danii, oczekiwanie na pozwolenie na budowę wynosiło od 7 do 49 dni roboczych, a w kilku gminach ten okres był nawet krótszy niż 7 dni (w roku 2016).


Kooperacja między biznesem, gminami a obywatelami ma w Danii długą tradycję. Gminy przygotowują plany zagospodarowania przestrzeni w pełnym porozumieniu z mieszkańcami i biznesem. Model ten, w połączeniu z prawem nakładającym duże obowiązki na inwestora i dewelopera, umożliwia szybką budowę. Gminy wyrywkowo sprawdzają, czy budynki powstają zgodnie z lokalnym prawem i warunkami zagospodarowania.


Koszty uzyskiwania pozwoleń ustalane są indywidualnie dla każdej inwestycji przez gminy, i nie mogą przekroczyć pewnego poziomu. Im większa i bardziej skomplikowana inwestycja, tym bardziej kosztowne jest pozwolenie.


Władze celne w Danii wprowadziły w ostatnich latach ułatwienia dla eksporterów i importerów. Procedury zostały skrócone dzięki zastąpieniu systemu papierowego elektronicznym. Koszt handlu międzynarodowego jest znikomy, a czas oczekiwania na odprawę graniczną jest krótki.


Generalne władze Danii przyjęły przyjazną biznesowi postawę – obniżyły koszty korzystania z European Union Customs Code.


Digitalizacja systemu podatkowego w Danii jest jego największą zaletą. Mimo skomplikowanego prawa podatkowego, płacenie i uzyskiwanie informacji od fiskusa jest bardzo proste. Obciążenia podatkowe są zunifikowane, więc są proporcjonalnie takie same, niezależnie od skali prowadzonego biznesu.


 1. Najbardziej elastyczne w całej Unii Europejskiej przepisy rynku pracy – ułatwione zwalnianie pracowników
 2. – Możliwość zatrudnienia na umowie zlecenie/o dzieło przy wykonywaniu stałych obowiązków.

  – Brak czasowego limitu dla umów zlecenie/o dzieło.

  – Niezależnie od stażu pracy, brak odpraw dla pracowników.

 1. Łatwość założenia firmy.
 2. Proste prowadzenie biznesu, jeden z najniższych poziomów biurokratyzacji na świecie oraz w UE.
 3. Stosunkowo niskie podatki.

Formy działalności gospodarczej w Danii

Wybór rodzaju działalności biznesowej do założenia w Danii zależy od takich takich czynników jak:


Występują również mniej popularne formy działalności:


Interessentskab – I / S – Partnerstwo z nieograniczoną odpowiedzialnością


Kommanditselskab – K / S – Spółka komandytowa


Filial og reprasentationskontor – Oddziały i przedstawicielstwa zagranicznych firm, które można otworzyć w Danii.


Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Danii (Anpartsselskab)


Anpartsselskab może być założona przez jedną osobę fizyczną lub prawną, a kapitał spółki pokrywają akcjonariusze. Ich odpowiedzialność jest ograniczona wielkością wkładu. Przedsiębiorcy, którzy zamierzają otworzyć ApS powinni zapoznać się z następującymi wymogami rejestracyjnymi:


 1. Minimalny dozwolony kapitał: 125000 DKK (około 16700 Euro). Opłata musi być uiszczona w całości do dnia rejestracji.
 2. Dyrektor spółki musi być osobą fizyczną zamieszkującą w tym kraju. Może być jedynym pracownikiem.
 3. Gdy kapitał docelowy spółki przekracza 500 000 DKK (ok. 66000 Euro), zarządza nim Zarząd. Można powołać także Radę Nadzorczą, składającą się z trzech członków. Powołanie członków zarządu musi zostać zawarte w statucie stowarzyszenia.
 4. Memorandum firmy znajduje się w biurze firmy, a cele działalności przedsiębiorstwa niekoniecznie muszą znajdować odzwierciedlenie w nim.
 5. Dozwolony jest tylko jeden akcjonariusz spółki. Może być rezydentem i nierezydentem jurysdykcji Danii.
 6. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do corocznego przedstawiania sprawozdania finansowego firmy.
 7. Nie ma możliwości eliminacji akcji na okaziciela.

Spółka akcyjna w Danii (Aktieselskab)


Wybierając tę formę działalności podczas rejestracji spółki w Danii należy spełnić następujące warunki:


 1. Założycielami muszą być co najmniej trzy osoby fizyczne lub prawne (ich miejsce zamieszkania nie ma znaczenia)
 2. Najpóźniej rok po rejestracji firmy należy wpłacić całą kwotę kapitału docelowego, którego minimalna wartość wynosi 500000 DK (ok. 66000 Euro).
 3. Zarządza nią dyrekcja lub Rada Nadzorcza, złożona z co najmniej trzech osób, z których jedna musi być rezydentem Unii Europejskiej.
 4. Dyrektorem spółki nie może być przewodniczący Rady Nadzorczej.
 5. Można zarejestrować firmę na giełdzie.
 6. Raporty firmowe muszą być udostępnione publicznie.
 7. Konieczny jest co najmniej jeden akcjonariusz (jego miejsce zamieszkania nie odgrywa żadnej roli).
 8. Istnieje możliwość eliminacji akcji na okaziciela.

Przedsiębiorca indywidualny w Danii (Enkeltmandsvirksomhed)


Najpopularniejsza forma, gdzie właściciel przedsiębiorstwa samodzielnie prowadzi biznes w Danii, samodzielnie zdobywa majątek firmy i ponosi osobistą odpowiedzialność za zobowiązania oraz długi firmy, wraz ze swoją własnością, gdyż państwo nie rozdziela majątku firmy od osobistego majątku właściciela firmy.


Jakim podatkom podlegają przedsiębiorcy w Danii?


Przedsiębiorcy podlegają następującym podatkom:

Zakładanie firmy w Danii

Zanim rozpoczniemy biznes w Danii, warto skonsultować się z lokalnym Centrum Rozwoju Biznesu, inspekcją podatkową (SKAT) i bezpłatnym konsultantem biznesowym. Istnieje również możliwość odniesienia się do centrum zatrudnienia i kasy ubezpieczeniowej, aby dowiedzieć się o tym, jaki wpływ ma rejestracja firmy na zdolność do otrzymania w przyszłości zasiłku dla bezrobotnych.


Firmy zagraniczne, które prowadzą biznes lub zakładają firmę w Danii, muszą zarejestrować swoją działalność lub poinformować władze publiczne.


Lokalny biznes w Danii musi zakończyć procedurę rejestracji jeśli:Nazwa firmy powinna być unikalna (Rejestr CVR umożliwia weryfikację nazwy marki i dopasowanie do nazw innych firm).


Założyciele są zobowiązani do zarejestrowania się w RUT ( Rejestrze Dostawców Zagranicznych), jeśli firma tymczasowo wejdzie na rynek duński.


Co najmniej na 8 dni przed przewidywaną datą rozpoczęcia działalności musi nastąpić rejestracja w Danii. Przedsiębiorcy zamierzający założyć biznes w Danii powinni:Jeżeli firma wymaga specjalnego zatwierdzenia lub posiada licencję, proces rejestracji jest bardziej skomplikowany. Licencje wydawane są przez władze duńskie. Wszelkie organizacje, które działają na rynku żywności muszą zostać zarejestrowane w specjalnej Bazie Żywienia. Sprzedaż alkoholu w szczególności wymaga licencji. Żeby złożyć wniosek do gminy, trzeba złożyć biznesplan i spełnić wymagania wiekowe.


Za wydawanie licencji nie uprawniających do sprzedaży alkoholu odpowiada policja. Kopenhaga jest wyjątkiem, bo tutaj wszystkie rodzaje licencji są administrowane przez gminę. Usługi przewozu osób i towarów, działalność farmaceutyczna i medyczna także są licencjonowane.


Formularze sprawozdawcze muszą zostać koniecznie dostarczone na czas z prawidłowo wypełnionymi danymi:


Rejestracja firmy w Danii – Dokumenty

Przed przesłaniem dokumentów należy:


 1. Wybrać nazwę firmy
 2. Określić rodzaj i opis planowanej działalności (planowane obroty, obszary działalności itp.)
 3. Określić procentowy rozkład własności spółki lub składu akcjonariuszy.
 4. Rozważyć powołanie dyrektora dostarczonego przez agenta albo drugiego dyrektora wraz z dyrektorem agenta.

Do rejestracji firmy w Danii należy przygotować następujące dokumenty:


Po zakończeniu procedury rejestracji wydawane są następujące dokumenty:

Rejestracja online firmy w Danii

Aby maksymalnie uprościć procedurę rejestrowania biznesu w Danii, rząd opracował stronę virk.dk, gdzie można zarejestrować firmę usługową.


Instrukcje na stronie pomagają wypełnić formularz rejestracyjny w języku duńskim. Po miesiącu od dnia złożenia formularza, wnioskodawca otrzymuje numer CVR, który identyfikuje jego nową firmę. Uzyskanie numeru oznacza pozytywne zakończenie procedury rejestracji firmy.


Wniosek można złożyć bezpłatnie w przypadku wszystkich form własności, z wyjątkiem zamkniętej i otwartej spółki akcyjnej.


Cyfrowy podpis w Danii.


Dla biznesu w Danii niezbędny jest certyfikowany podpis cyfrowy, wymagany do wysyłania i otrzymywania poufnych wiadomości e-mail, podpisywania dokumentów online, potwierdzania działań na stronach agencji rządowych oraz do uzyskania dostępu do internetowej bankowości dla przedsiębiorstw.


Możliwe jest wydanie certyfikatu do użytku podpisu cyfrowego przez pracownika firmy, jeśli wystąpi potrzeba działania w imieniu firmy.


Podpis cyfrowy online można zrobić na stronie nemid.nu. Istnieje możliwość używania strony w języku angielskim (domyślnie jest duński).


Danish Business Authority – Jak zarejestrować biznes?


Duńska agencja do spraw przedsiębiorczości (Danish Business Authority) umożliwia rejestrację firmy w języku angielskim za pośrednictwem usługi online indberet.virk.dk. W tym zasobie można również zarejestrować się jako płatnik podatku VAT. Każdy element zawiera objaśnienie i instrukcję, dzięki którym łatwo odnaleźć właściwą funkcję.


Proponowane jest przez stronę raportowanie z działalności rejestru przedsiębiorców zagranicznych, aby zarejestrować lokalny albo zagraniczny biznes w Danii. Witryna daje możliwość zarejestrowania wszelkich zmian w działalności firmy, jak i likwidacji organizacji.


Pod koniec procedury firma otrzymuje CVR.


Koszt rejestracji biznesu w Danii


Koszty rejestracji firmy w Danii obejmują:


W przypadku skorzystania z usług organizacji, które oferują rejestrację firmy “pod klucz”, koszt rejestracji będzie wyższy – wyniesie około 8800 euro, a od drugiego roku – 3700 euro. Utworzenie paczki dokumentów składowych wyniesie ponad 2650 euro.


Podatki w Danii

Za jedne z najwyższych na świecie uważa się podatki w Danii. Środki z nich pozyskane przeznacza się głównie na ochronę zdrowia, edukację, szkolenie pracowników, fundusze i specjalne programy. Mieszkańcom zagwarantowany jest wysoki standard życia, dlatego nikt na podatki nie narzeka. Duńczycy mają spory poziom odpowiedzialności obywatelskiej i samoświadomości, a co za tym idzie, państwo nie musi ściśle kontrolować płatności podatkowych, gdyż obywatele płacą dobrowolnie.


Mieszkańcy Danii płacą podatek dochodowy, natomiast nierezydenci płacą podatki bezpośrednio z Danii. Podatek zależy od kategorii płatnika oraz źródła dochodu. To, jak opodatkowane są spółki jest zależne głównie od wybranej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej.


Podatki, które płacą osoby fizyczne:


Podatki, które płacą osoby prawne:


Niezwykłe podatki, które obowiązują w Danii to na przykład podatek środowiskowy dla sportowców lub podatek od zawartości tłuszczów nasyconych w żywności.


Preferencyjny system podatkowy w Danii dotyczy spółek zagranicznych holdingowych, kontrolowanych przez usługi finansowe. Celem podstawy opodatkowania jest tworzenie oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych w Danii.


Rząd w Danii aktywnie działa na rzecz obniżenia stawek podatkowych, umożliwienia dokonywania odliczeń podatkowych i zniesienia niektórych podatków.


Otwieranie konta bankowego w Danii

Aby otworzyć rachunek firmowy w Danii, głównym warunkiem jest zdolność firmy do uzupełnienia lokalnego budżetu i skorzystania z pomocy kraju. W celu utworzenia konta należy zebrać sporą paczkę dokumentów, zwłaszcza tych potwierdzających stabilność finansową firmy. Trzeba także potwierdzić swój status kredytowy.


W Danii najpopularniejszymi instytucjami bankowymi są: Nordea Bank Danmark, Saxo Bank i JYSKE BANK.


Bankowość inwestycyjna i spółka powiernicza w Danii.


Przepisy w Danii dają możliwość stworzenia firmy świadczącej usługi bankowe, inwestycyjne oraz zaufania. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie najwygodniejszą formą prawną w tym przypadku.


Firmy tego rodzaju mogą świadczyć następujące usługi:


Usługi mogą być świadczone wyłącznie przez osoby fizyczne lub prawne, z którymi spółka oraz jej poszczególni członkowie są powiązani ze względu na interes handlowy. Gdy firma planuje zlecić zewnętrznemu podmiotowi trzeciemu, musi uzgodnić to z Duńskim urzędem do spraw usług finansowych (DFSA), aby uzyskać zezwolenie na wszelkie licencjonowane działania. Dokumenty nie są wydawane – strona DFSA zapewni informację na temat firmy oraz listę zatwierdzonych dostawców usług. Usługi te mogą legalnie być świadczone wyłącznie na rzecz osób trzecich.


Duńska Agencja Handlu i Spółek (DCCA), wydaje certyfikat rejestracyjny. Ma ona informacje o organizacji, z wyjątkiem tych na temat komandytariuszy – ich rekrutacja uważana jest za partnerstwo osobiste.


Założyciele spółki zobowiązani są, aby mieć co najmniej jednego komplementariusza – czyli podmiot prawny z ograniczoną odpowiedzialnością, a ten zapewniłby nieograniczoną odpowiedzialność za swoje zobowiązania oraz długi, jak i jednego lub więcej partnerów, których odpowiedzialność ograniczałyby udziały w kapitale spółki.


Jakakolwiek zmiana w działalności przedsiębiorstwa niesie za sobą konieczność ponownego zatwierdzenia umowy założycielskiej przez Rejestratora spółek Danii. Na podstawie umowy założycielskiej zatwierdzonej przez DCCA wydawany jest “Transkrypt”.


Zwykle, kapitał nominalny spółki wynosi 1000 euro i może zostać wygenerowany na koszt własny partnera. Firmy nie są zobowiązane do gromadzenia rezerw i aktywów w celu realizacji pożyczek dowolnej wielkości.


Komplementariusz lub wygenerowany przez niego dyrektor zarządza spółką. Ich nazwiska zostają wpisane do duńskiego rejestru spółek.


Rejestrator spółki w Danii otrzymuje corocznie sprawozdanie finansowe, które wykazuje nazwiska komandytariuszy. Rok kalendarzowy jest rokiem finansowym partnerstwa. Raport należy wysłać do 31 maja przyszłego roku. W przypadku, gdy urzędnik do spraw Przedsiębiorstw w Danii nie otrzyma go do sierpnia, wydawane jest formalne ostrzeżenie w celu jak najszybszego zgłoszenia. Partnerstwo zostaje zmuszone do zamknięcia, jeśli zgłoszenie nie nastąpi.


Rejestrowanie personelu w prywatnej firmie ubezpieczeniowej w Danii.


Duński system ubezpieczeń jest mieszany i zdominowany przez elementy systemu prywatnego i korporacyjnego. Ubezpieczycielem może być jedynie towarzystwo ubezpieczeniowe, które uznane jest przez Ministerstwo Spraw Społecznych, więc pracownicy powinni kupować polisy tylko od zarejestrowanych towarzystw ubezpieczeniowych. Koniecznym warunkiem do zatrudnienia pracowników jest zakup polisy. Towarzystwa ubezpieczeniowe zajmują się jedynie wypłatą ubezpieczenia, natomiast działania zapobiegawcze i rehabilitacyjne nie wchodzą w zakres ich kompetencji.


Utworzone przez zakłady ubezpieczeń fundusze, z których wypłaca się odszkodowania, są kontrolowane przez krajową instytucję zabezpieczenia społecznego.


Ubezpieczenie obejmuje wszystkie rodzaje pracy:


W sytuacji wypadku, krajowa instytucja zabezpieczenia społecznego podejmuje decyzję o prawnej ważności szkody oraz jej wysokości, natomiast towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca kwotę zatwierdzoną przez prawo. Z systemu ubezpieczeń są wypłacane dodatkowe świadczenia.


Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Danii a imigracja

W dzisiejszych czasach każdy ma możliwość migracji – właściciele firm, siła robocza, jak i zasoby. Imigracja zarobkowa jest niezawodnym sposobem inwestowania w pieniądze. Umożliwia również uzyskanie pozwolenia na pobyt i nawet obywatelstwo kraju, który jest dla imigranta atrakcyjny.


Migracja firm polega na przeniesieniu siedziby firmy, otworzeniu lub przejęciu nowej firmy w innym kraju. Coraz popularniejsza staje się migracja za pośrednictwem przedsiębiorstwa albo oddziału, gdyż umożliwia to zwiększenie skali organizacji.


Możliwość migracji nie zawsze jest dostępna, dlatego należy dowiedzieć się, jak w danym kraju wygląda sprawa udzielenia przedsiębiorcy zezwolenia na pobyt.


Program Start-up Denmark


W Danii prowadzony jest program Start-up Denmark, przeznaczony dla zagranicznych przedsiębiorców. Organizuje go Ministerstwo Biznesu i Wzrostu, oraz Ministerstwo Imigracji, Integracji i Mieszkalnictwa. Pozwala on na rozpoczęcie biznesu w Danii i otrzymanie pozwolenia na pobyt dla 2 osób.


Moment zatwierdzenia biznesplanu przez duńską stronę umożliwia przedsiębiorcy uzyskanie dostępu do rozmaitych programów wsparcia i dotacji państwowych, jak i do jednolitego rynku europejskiego. W różnych centrach rozwoju oferowane są także bezpłatne konsultacje. Przedsiębiorca może załatwiać znajomości biznesowe i brać udział w projektach. Poza korzyściami, jakie wiążą się z prowadzeniem biznesu w Danii, przedsiębiorca jak i jego rodzina otrzymują rozmaite gwarancje społeczne np. opiekę zdrowotną.


Aby wziąć udział w programie, wymagane są zgodności z ustalonymi wymogami kraju:


Proces składania wniosku w Start-up Denmark trwa ok. 1-2 miesiące.


Przepisy dotyczące prowadzenia biznesu w Danii przez cudzoziemców.


Firmy, które działają w kilku krajach otrzymują zachęty typu optymalizacja podatkowa, zmniejszone koszty produkcji, zwiększona baza klientów itp. Dzieje się tak z powodu różnic w przepisach i traktatach między krajami. 98% ludności Królestwa Danii stanowią rdzenni Duńczycy, dlatego w przeciwieństwie do krajów wielokulturowych jak np. Kanada czy USA, obawiają się obcokrajowców. Mimo wszystko, warunki założenia biznesu w Danii nie są w żaden sposób ograniczone. Jeśli nie będąc obywatelem UE zamierza się pracować w Danii, należy uzyskać zezwolenie na pracę w celu legalnego zatrudnienia.


W Danii nie figurują żadne szczególne przepisy, które regulowałyby działalność zagranicznych inwestorów. Wszystko podlega pod prawo krajowe. Władze przyjmują każdy rodzaj działalności gospodarczej, jeśli inwestor uzyskał zgodę na pracę i legalny pobyt w kraju.


Obecnie nie ma ograniczeń, które dotyczyłyby transakcji eksportu/importu, inwestycji pożyczek, repatriacji kapitału i odsetek od depozytów. Można dokonywać płatności za pośrednictwem Narodowego Banku Danii albo autoryzowanych pośredników. Banki w Danii otwierają oddziały w innych krajach, aby uprościć obliczenia przedsiębiorstw duńskich. Płatności, które nie przekraczają 7800 euro są dokonywane bez zbędnych formalności.


Istnieje możliwość ubezpieczenia od ryzyka politycznego, za pomocą Państwowego Programu Gwarancji Inwestycyjnych. Roczna składka ubezpieczeniowa wynosi 0,5% kwoty gwarantowanej, a ubezpieczenie obejmuje 85% inwestycji.


Biznes w Danii oferuje szeroki zakres korzyści dla przedsiębiorstw małych i średnich, jak na przykład możliwość ubiegania się o odroczenie podatku VAT na okres do półtora miesiąca dla przedsiębiorstw o rocznym obrocie do 2,2 miliona euro.


W celu przyciągnięcia do Danii inwestycji zagranicznych, został opracowany system dotacji z UE i Danii.


Utworzono również agencję inwestycyjną Invest in Denmark, aby przyciągnąć zagraniczne inwestycje. Jej działalność regulują wewnętrzne akty Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


Przepisy dotyczące inwestycji zagranicznych w Danii mają na celu przyciągnięcie kapitału zagranicznego, wdrażanie zaawansowanych technologicznie projektów przez przedsiębiorców zagranicznych, i otwieranie oddziałów lub przedstawicielstw zagranicznych przedsiębiorstw na terenie Danii.


Portal doradczy jest ustawodawstwem dotyczącym prowadzenia biznesu w Danii przez cudzoziemców.


Zakup gotowego biznesu w Danii

Wiele firm oferuje gotowy zakup biznesu w Danii. Aby skorzystać z takiej usługi, nie ma potrzeby osobistego pojawienia się w biurze, a drukowanie wszelkich dokumentów wykonywane jest w ciągu 2-3 tygodni.


Przejmowanie działającego biznesu w Danii uwzględnia przejęcie firmy działającej w przypadku przestojów, która nie prowadzi żadnej działalności, ma uniwersalną nazwę, odpowiednią do każdego rodzaju biznesu. Przedsiębiorstwo zostaje założone specjalnie w celu odsprzedaży inwestorom, którzy w ten sposób oszczędzają czas na rozwiązywaniu problemów biurokratycznych. Założoną już firmą można rozpocząć zarządzanie każdego dnia, gdyż dokumenty są wydrukowane i gotowe. Pozostaje tylko założyć rachunek bankowy na nazwisko nabywcy firmy – ta procedura trwa tydzień.


Również, gdy firma została utworzona lata temu i posiada historię, procedura jest ta sama. Korzyści, jakie płyną z tego przejścia to:


Firma będzie wydawać się partnerem wiarygodnym dla klientów, agencji rządowych i instytucji, a kupujący zyskuje prestiż.


Wiza biznesowa do Danii

Osoby, które mają zamiar odwiedzić Danię w celach biznesowych, lub uczestniczyć w związanych z biznesem działaniach (konferencjach, spotkaniach, zawieraniu umów itp.), muszą uzyskać wizę biznesową. Należy w tym celu posiadać zaproszenie od firmy w Danii, biznesowego partnera lub dyrekcji na rozmowę kwalifikacyjną. W zaproszeniu powinno być zawarte:

 1. Data podróży
 2. Cel wizyty
 3. Potwierdzenie pobytu
 4. Dowód bezpieczeństwa finansowego
 5. Dodatkowe dokumenty potwierdzające zgodność finansową gościa (jeśli duńska strona nie zgadza się ponieść kosztów związanych z przyjazdem obywatela z innego kraju).

Jeśli pobyt w Danii ma trwać dłużej niż dwa tygodnie, należy przesłać również szczegółowy program krajowy, wraz z zaproszeniem oraz informacjami o stronie zapraszającej.


Wiza Schengen wiążę się z okresowymi krótkoterminowymi podróżami służbowymi. Uprawnia ona do wielokrotnego przejazdu do krajów Schengen łącznie przez 90 dni w okresie 6 miesięcy. Wiza umożliwia wjazd do wszystkich krajów Schengen, ale posiadający ją cudzoziemiec musi spędzić więcej czasu w Danii. Jeśli zamierza spędzić więcej czasu w innym kraju, to ten kraj musi być punktem wyjazdu i tam należy uzyskać wizę.


Jeśli wizyta w Danii ma na celu udział w wystawach i sympozjach, nawiązanie kontaktów lub rozwiązanie problemów biznesowych, cudzoziemiec musi uzyskać wizę biznesową. Jest to standardowa procedura i nie różni się zbytnio od wizy Schengen.


Należy złożyć wniosek nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 2 tygodnie przed podróżą.


Proces ubiegania się o wizę:


Na początku należy odwiedzić Sekcję Konsularnej Ambasady Danii lub Centrum Wizowe, które ma odpowiednie uprawnienia. Osobista obecność wnioskodawcy jest obowiązkowa, jeśli wniosek jest składany po raz pierwszy. Należy podać swoje dane biometryczne oraz zdjęcie cyfrowe. Przez 5 lat można powierzyć wizę biurom podróży.


Przedsiębiorca, któremu została przyznana wiza wielokrotnego użytku potwierdza jego status wyłącznego właściciela i pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej w Danii. Odmowa zazwyczaj wynika z braku danych z urzędu skarbowego o działalności wnioskodawcy oraz z niepiśmiennego planu pobytu w kraju.


Decyzja o wydaniu wizy pojawia się w ciągu 10 dni od daty przedłożenia dokumentów. W przypadku dodatkowych informacji, jakie mogą być wymagane na temat wnioskodawcy, procedura może zostać opóźniona o miesiąc. Jeśli ambasada prześle dane do weryfikacji do służb imigracyjnych, wtedy okres rejestracji wydłuża się do 2-3 miesięcy.


Podczas przetwarzania dokumentów należy zapłacić:


Dokumenty wymagane:

 1. Kwestionariusz wnioskodawcy.
 2. Kopie stron paszportowych zawierające znaki.
 3. Zagraniczny paszport, który wygasa co najmniej 90 dni po zakończeniu podróży.
 4. Stary paszport zagraniczny (jeśli istnieje).
 5. 2 kolorowe zdjęcia (rozmiar – 3,5 x 4,5 cm, tło – biały, twarz zajmuje 60-70% obszaru zdjęcia).
 6. Ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 30 000 Euro.
 7. Wyciąg bankowy lub czeki podróżne (w wysokości 60 euro / dzień).
 8. Zaświadczenie z miejsca pracy (na papierze firmowym, wskazujące stanowisko, wysokość wynagrodzenia, datę objęcia urzędu, okres urlopu).
 9. Wyciąg z usługi podatkowej, dokumenty rejestracyjne (IDN, BID) – Dla indywidualnych przedsiębiorców.
 10. Potwierdzenie rezerwacji hotelu faksem konsulatu (w niektórych przypadkach – na wniosek działu wiz).
 11. Zgoda wnioskodawcy na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Pokwitowanie zapłaty wizy.

Dodatkowe dokumenty które mogą być wymagane w przypadku wizy biznesowej:


Przedłużenie wizy.


Wiza może zostać przedłużona o 90 następnych dni w takich okolicznościach jak:

Dodatkowe 90 dni można odliczyć w przypadku połączenia rodziny lub poważnej choroby strony zapraszającej, jeśli wnioskodawca nie musi opuszczać Danii.


Wniosek o przedłużenie wizy składa się w Duńskim Centrum Służby Imigracyjnej lub na posterunku policji.


Biznes w Danii – Co się najbardziej opłaca?

Projekty start-upowe


W Danii opłacają się szczególnie projekty start-upowe – są bardzo przyjazne, oryginalne i niespotykane. Z zadowoleniem przyjmowane są innowacje, a populacja jest na tyle zaawansowana, że jest w stanie szybko oceniać i testować nowe produkty.


Popularne sektory inwestowania w Danii:


Produkcja rolna


Na produkcji rolnej skoncentrowany jest prywatny sektor działalności gospodarczej w Danii. Główną specjalizacją sektora rolnego jest natomiast hodowla zwierząt. Obszar ten jest aktywnie dotowany przez państwo, które dodatkowo zapewnia rozmaite korzyści.


Sektor usług w Danii


Gospodarka w Danii opiera się głównie na sektorze usług, więc założenie jakiegokolwiek biznesu typu fryzjer, hotel lub turystyka, będzie korzystne dla właściciela takiej firmy.


W Danii istnieje ujemne oprocentowanie, czyli mieszkańcy tego kraju posiadają duże ilości gotówki, której nie wydają. Duńczycy okresowo uzupełniają swoje depozyty, przynosząc swoje pieniądze do banku. Otwarcie sklepu jubilerskiego, w którym mogliby zainwestować na przykład w kamienie i metale szlachetne, mogłoby być dla nich alternatywą, a dla przedsiębiorcy korzystnym biznesem w Danii.


Innym sektorem, który chętnie wybierają zagraniczny przedsiębiorcy jest sektor gastronomiczny. Nie wymaga on dużych inwestycji, można np. otworzyć kawiarnię.


Działalność rolnicza w Danii

Dania to kraj z wysoko rozwiniętym sektorem rolniczym. Zajmuje 1 miejsce na świecie pod względem produkcji żywności na mieszkańca. W kraju działa Centrum Wiedzy Rolniczej, które ma na celu poprawę umiejętności rolników. Jest to spółka zależna duńskiej Rady do spraw Rolnictwa i Żywności, jak i partner duńskiej usługi doradztwa rolniczego.


Agro Food Park


Agro Food Park, to istniejący w Danii park biznesowy dla przemysłu rolnego i spożywczego. Opiera się na międzynarodowych doświadczeniach, a z jego usług korzysta wiele firm i instytucji edukacyjnych. Testowane są nawozy, maszyny oraz nasiona, za co płacą ich producenci, aby sprawdzić swoje produkty. Wyniki testów są publikowane. Wszystkie próby terenowe oraz badania prowadzone są na terenie Agro Food Park. Zatrudnia on ekspertów rolnych, a ich zadaniem jest dostarczenie informacji na podstawie wyników przeprowadzonych badań.


Gospodarstwa rolnicze w Danii


Rolnik z Danii zobowiązany jest w dużej mierze, aby świadczyć profesjonalne usługi doradcze za jego wysoką wydajność. Grunty orne w Danii stanowią obecnie 32% (ok. 2,7 miliona hektarów). W roku 1995 na rolnictwo przeznaczono 55% ziemi w kraju.


Gospodarstwa rodzinne i indywidualna własność ziemi jest podstawą rolnictwa w kraju. Wielkość gospodarstw wynosi średnio 51 hektarów, a ich liczba przekracza 50 tysięcy. Gospodarstwo jest uznawane za duże, jeśli zatrudniony jest w nim co najmniej jeden pracownik.


Wyprodukowane produkty zaspokajają zapotrzebowanie ponad 15 mln. ludzi, a ⅔ z nich jest eksportowana do innych krajów.


Duńczycy uprawiają ze zbóż żyto, jęczmień, pszenicę oraz owies. Istnieje także uprawa nasion oleistych, na przykład rzepaku. Sporo hektarów ziemi zajmują uprawy ziemniaków, buraków cukrowych i innych warzyw. Produkcja roślinna wykorzystywana jest także jako pasza dla zwierząt gospodarskich. Uprawia się w tym celu wieloletnią fasolę, buraki pastewne, zboża ozime, kukurydzę na kiszonkę oraz rzepak. Uzyskane nasiona są także eksportowane.


Gospodarstwa hodowlane zajmują się hodowlą świń i zwierząt futerkowych, tuczeniem bydła i produkcją mleka. Owcami i końmi zajmują się osobne farmy. Rybołówstwo jest dość rozwinięte w Danii, natomiast mniej gospodarstw zajmuje się wytwarzaniem produktów drobiowych (jaj i mięsa brojlerów) – hodowane są kurczaki, indyki, kaczki oraz gęsi.


Rolnik, który chce zakwalifikować się do zakupu gospodarstwa o powierzchni 30 hektarów, musi otrzymać specjalne wykształcenie w szkole rolniczej. Otrzymanie takiego wykształcenia trwa 5 lat.


Obecnie w Danii popularne jest hodowanie jednego gatunku zwierząt przez jedno gospodarstwo, podczas gdy kiedyś każde gospodarstwo zawierało świnie, konie, krowy oraz ptaki.


Biznes w Danii dla obcokrajowców

Przedsiębiorcy, którzy przybyli do Danii w celu założenia własnej firmy, muszą ubiegać się o pozwolenie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Potrzebna będzie tutaj pomoc prawna, do prowadzenia negocjacji biznesowych, konsultacji i rozwiązywania pilnych prawnych problemów.


Warunki udzielenia zgody na rejestrację firmy:

 1. Pomysł na biznes musi być zatwierdzony przez Duński urząd do spraw handlu.
 2. Sama inwestycja pieniędzy nie wystarczy, konieczna jest osobista obecność.
 3. Posiadanie dokumentów potwierdzających zdolność do utrzymania siebie i członków rodziny na okres roku.
 4. Kwota dla inwestorów zaczyna się od 50 000 euro.

Jednym z ważnych czynników przy zaczynaniu działalności gospodarczej może być też dostępność miejsc pracy dla miejscowej ludności.


Prawne usługi biznesowe w Danii


Prawnik międzynarodowy może pomóc rozwiązać wszelkie problemy prawne, zarejestruje sprawę i zajmie się także procedurą restrukturyzacyjną, jeśli to konieczne. Korzystanie z pomocy prawnika i usług prawnych, pozwala zredukować w krótkim czasie wszelkie biurokratyczne niuanse, towarzyszące prowadzeniu biznesu w Danii.


Budowanie relacji biznesowych w Danii

Dania to niewielki kraj, słynący z licznych osiągnięć literackich, naukowych i architektonicznych. Ceni się tutaj tolerancję, różnorodność, a przede wszystkim, punktualność. Duńczycy w biznesie są bardzo zdecydowani i oczekują tego od partnerów. Niezwykle istotna jest równowaga między życiem rodzinnym, a zawodowym. Dania jest uznana za najszczęśliwszy kraj na świecie – popularna jest tu filozofia “hygge”, w której zawarte są stabilne życie i poczucie szczęścia.


Spotkania biznesowe w Danii zazwyczaj rozpoczynają niezobowiązujące rozmowy, które potem przechodzą do rozmów biznesowych. Tematami bezpiecznymi do poruszania mogą być te związane z kulturą, kulinariami lub wydarzeniami bieżącymi, natomiast nie powinno się rozmawiać na tematy religijne, osobiste lub zarobkowe.


Duńczycy traktują pracę poważnie, nie lubią się rozpraszać, więc rozmowy biznesowe są prowadzone w sposób konkretny i klarowny. W firmach panuje egalitaryzm i płaska struktura zarządzania, tak jak w innych krajach Skandynawii. Decyzja ostateczna podejmowana jest po konsultacji ze wszystkimi członkami zespołu.


Duńczycy postrzegani są jako naród rzadko okazujący emocje. Nie lubią zbyt bliskiego kontaktu fizycznego i dotykania. Uścisk dłoni charakterystyczny jest nie tylko dla spotkań biznesowych, więc podczas różnego rodzaju spotkań, należy uścisnąć dłoń każdej osobie, która jest obecna, nie tylko na powitanie, ale też na pożegnanie.


Na oficjalnych spotkaniach i bankietach, gospodarz oraz gość honorowy powinni wygłosić toast. Wznosi się go tradycyjnym okrzykiem „skoal” lub też „skål”, podobnie jak w innych krajach nordyckich. Kieliszek toastu wznosi najpierw gospodarz, a potem goście w hierarchii (starszy wiekiem lub rangą, a potem młodszy). W przypadku, gdy podczas spotkania nie ma gościa honorowego, podziękowanie za spotkanie gospodyni spoczywa na najstarszym obecnym na przyjęciu mężczyźnie.


Na okoliczność obiadów powiązanych ze sprawami służbowymi zazwyczaj zapraszani są partnerzy biznesowi bez osób towarzyszących. Na wieczornych bankietach często obowiązuje odpowiedni strój, a niewłaściwy wygląd może zostać potraktowany jako brak szacunku dla innych osób. Zakończenie posiłku nie jest jednoznaczne z końcem spotkania, a zjedzenie lub spróbowanie wszystkiego, co zaserwowano jest w dobrym tonie.


W Danii zazwyczaj nie wręcza się napiwków za wyświadczone usługi, a w biznesie rzadko spotyka się ze zwyczajem wręczania prezentów, są one zazwyczaj zwieńczeniem negocjacji i należy otworzyć je od razu. Nie powinny być drogie (wystarczy bukiet kwiatów lub wino).


Offshore w Danii

W Danii nie ma spółek offshore, natomiast można zarejestrować spółkę osobową, niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych. Warunkiem jest współpraca z partnerami zagranicznymi i nie osiąganie zysków w Danii. Taki związek charakteryzuje brak duńskiego kodu podatkowego, który otrzymuje każda spółka. Status określony jest jako podmiot prawny z ograniczoną odpowiedzialnością.


Dania jest miejscem rejestracji firm o niskich podatkach, więc w porównaniu do klasycznych obszarów morskich, działania Danii są dobrze prosperujące. Spółki offshore mogą otwierać w Danii rachunki bankowe, archiwizować sprawozdania finansowe w biurze, szukać pomocy prawników i gromadzić akcjonariuszy i dyrektorów na różne spotkania w swojej firmie.


Spółka offshore po rejestracji może prowadzić zarejestrowane konta bankowe i z nich korzystać. Wszyscy członkowie spółki powinni być odpowiedzialni za zobowiązania i długi.


Jest wiele sposobów korzystania z duńskiego offshore:

 1. Rejestracja firmy na zakup nieruchomości – nie są płacone: podatek od czynszu i sprzedaży nieruchomości i podatek od zysków kapitałowych.
 2. Otworzenie spółki holdingowej zwolnionej z podatków wewnętrznych i zewnętrznych.
 3. Działanie jako agencja rekrutacyjna.
 4. Partnerstwo w handlu międzynarodowym.
 5. Otworzenie struktury biznesowej aby otrzymać i płacić tantiemy – niska stawka lub brak podatku.

Zagraniczne banki często są alternatywą dla firm powierniczych, które zarejestrowane są w Danii.

20 zalet prowadzenia biznesu w Danii

Gospodarka w Danii opiera się głównie na usługach. Posiadanie firmy w Danii jest uważane za dochodowy biznes, a twierdzi się tak dlatego że:

 1. Przedsiębiorca ma możliwość korzystania z legalnych programów umożliwiających optymalizację płatności podatkowych.
 2. Siła robocza w Danii jest jedną z najbardziej produktywnych i wykształconych w Europie.
 3. Inflacja i stopa bezrobocia w Danii jest najniższa wśród krajów europejskich.
 4. Dania jest członkiem UE, Rady Europy, OBWE, OECD, WTO i EFTA.
 5. Zarejestrowane firmy w Danii mają bezpośredni dostęp do rynku UE.
 6. Zakres prawnych form prowadzenia działalności jest szeroki.
 7. Gospodarka jest elastyczna, otwarta.
 8. Dania ma niską biurokrację.
 9. Nie podlega jurysdykcji morskiej.
 10. Ma jedno z najwyższych PKB na świecie.
 11. System monetarny jest stabilny.
 12. Państwo aktywnie wspiera małe i średnie firmy.
 13. Dania ma umowy z krajami Europy, Azji i Ameryki, można uniknąć podwójnego opodatkowania.
 14. Polityczna, sądowa, podatkowa i prawna przejrzystość.
 15. Popularność języka Angielskiego – W Danii można komunikować się i wypełniać oficjalne dokumenty w tym języku. Można także wybrać angielski jako język negocjacji.
 16. Duński bank daje możliwość uzyskania pożyczki na rozwój biznesu.
 17. Królestwo Danii ma politykę publiczną, która ma na celu pełne wsparcie przedsiębiorców i pełny rozwój gospodarki. Daje więc sporo możliwości, dotacji i kredytów.
 18. Dania nie widnieje na żadnej czarnej liście organizacji międzynarodowych ani stanów.
 19. System podatkowy jest zdigitalizowany.
 20. Dostęp do rejestru przedsiębiorstw jest całkowicie bezpłatny.
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*


Email*

Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

0 odpowiedzi na artykuł "Biznes Dania"

Potrzebujesz księgowości w Danii?