Czy potrzebujesz pomocy w kwestii rozliczenia podatkowego? Wystarczy, że zostawisz swoje dane:

Rozliczenie roczne firm w Danii

Rozliczenie roczne firm w Danii – Wstęp

Jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą w Danii, musisz złożyć roczną deklarację podatkową do duńskiego fiskusa, która uwzględni wszystkie twoje dochody, zarówno te z Danii, jak i te z zagranicy. Aby dokonać rozliczenia, należy skorzystać z platformy internetowej https://skat.dk/data.aspxi posiadać odpowiednie kody dostępu, takie jak NemID lub Tastselv oraz CPR (Personnummer) nadawany przez Urząd Celno-Podatkowy. Możesz sprawdzić swoje rozliczenie na swoim indywidualnym koncie SKAT, klikając na formułę "Se årsopgørelsen". Jeśli chcesz wprowadzić poprawki lub skorzystać z ulg podatkowych, należy kliknąć formułę "Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet".

Duński podatek VAT

Aby prowadzić działalność gospodarczą w Danii, właściciele muszą zarejestrować swoją firmę jako płatnika VAT do ośmiu dni przed rozpoczęciem działalności lub jeśli roczne obroty przekraczają 50 000 koron duńskich. Rejestracja może odbyć się drogą elektroniczną, przez stronę RUT (Rejestr Usługodawców Zagranicznych). Wszystkie firmy sprzedające usługi lub towary w Danii muszą opłacać 25-procentowy podatek VAT, a stawka podstawowa podatku wynosi 25%. Firmy muszą także uwzględnić ten podatek w rocznej deklaracji podatkowej. rozliczenie w danii - obciążenie

Jakie są ulgi podatkowe i odliczenia od podatku w Danii

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Danii, otrzymasz osobistą ulgę podatkową o nazwie Personfradrag, której wysokość ustalana jest co roku. Oprócz tego, istnieją inne ulgi podatkowe, z których możesz skorzystać, takie jak: rozliczenie roczne dania - odliczenia

Ważne pojęcia, które można znaleźć dokumentach związanych z rozliczeniem rocznym w Danii

Fradrag - odliczana ulga podatkowa,
Skråskatteloft - górna granica podatku do gminy oraz do państwa (nie uwzględniająca składki na Fundusz Pracy i podatku kościelnego),
Skatteberegning - obliczenie podatku,
Ejendomsværdiskat - podatek od nieruchomości,
Personfradragbundskat - kwota wolna od podatku dolnego,
Topskat - najwyższy próg podatkowy (15%),
Personalegoder - dodatki pracownicze,
Personfradragkommuneskat - kwota wolna od podatku municypalnego,
Kapitalindkomst - dochód kapitałowy (zysk z odsetek po odjęciu kosztów odsetkowych),
Renteindtægter - zysk z odsetek,
Beskæftigelsesfradrag - ulga z tytułu pracy,
Beregnet skat - naliczony podatek,
Egetpensionsbidrag - własna część składki emerytalnej (w wysokości 5%),
Lønindkomst - przychód z tytułu pracy (w tym również samochód lub telefon firmowy),
Kommuneskat - podatek gminny (municypalny),
Renteudgifter - koszty odsetek,
Personligindkomst - przychód osobisty z pracy (uwzględniający takie ulgi jak zasiłki oraz składki),
Befordringsfradrag - ulga za transport do miejsca pracy,
Bundskat - podatek dolny (w wysokości 8%),
AM-bidrag - składka na Fundusz Pracy (w wysokości 8%),
Skattepligtigindkomst - dochód do opodatkowania,
Sundhedsbidrag - składki na ubezpieczenie zdrowotne,
Ligningsmæssigefradrag - ulga z tytułu podatku municypalnego i zdrowotnego.

Roczne rozliczenie firmy w Danii - Potrzebne dokumenty

Właściciel każdej firmy zarejestrowanej w Danii musi złożyć roczną deklarację podatkową do duńskiego Urzędu Celno-Podatkowego. Jeśli firma zatrudnia pracowników, właściciel musi zapewnić, że pracownicy otrzymają wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia swoich własnych deklaracji podatkowych na koniec roku.

Roczne rozliczenie duńskich firm – Rodzaje

W Danii rodzaj rocznego rozliczenia podatkowego firmy zależy od formy działalności gospodarczej. Przedsiębiorca powinien zatem zastanowić się, jaka forma działalności będzie dla niego najlepsza pod względem opodatkowania i rocznego rozliczenia, jeszcze przed założeniem firmy. Decyzja ta powinna być zgodna z oczekiwaniami i możliwościami przedsiębiorcy.

Roczne rozliczenie duńskich firm – Terminy

W Danii istnieją różne terminy dla różnych grup podatników w zakresie składania deklaracji podatkowych, np.:

Rozliczenie spółek w Danii

Właściciele spółek zarejestrowanych w Danii muszą płacić 22-procentowy podatek od osób prawnych (CIT). Jeśli roczne obroty przekroczą 50 tysięcy koron duńskich, wysokość tego podatku wzrasta do 25%.

Podatek dochodowy od spółek obejmuje cały ich dochód, w tym dochód z nieruchomości i kapitału. Właściciele spółek otrzymują formularz zeznania podatkowego (Selvangivelse) od duńskiego urzędu skarbowego (SKAT). Mają obowiązek wypełnić go, uwzględniając wszystkie ulgi i odliczenia, a następnie złożyć przez stronę internetową www.skat.dk do 1 lipca. Jeśli nie zostanie złożona w terminie, grozi kara finansowa do wysokości 2,5 tysiąca koron.

Duńskie rozliczenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Przed założeniem firmy jednoosobowej w Danii, należy wybrać rodzaj opodatkowania swojej działalności. rozliczenie roczne w danii - opodatkowanie Przychody z prowadzenia firmy jednoosobowej zazwyczaj traktowane są jako przychody właściciela firmy, co upraszcza formalności i pozwala na złożenie tylko jednego zeznania podatkowego.

Aby rozliczyć podatek drogą elektroniczną, należy zamówić specjalny ośmiocyfrowy kod - TastSelv-kode, który umożliwia dostęp do informacji podatkowych. Zamówienie kodu jest możliwe poprzez stronę internetową https://www.tastselv.skat.dk/. Podobnie jak każdy duński podatnik, właściciel firmy powinien otrzymać od SKAT-u formularz zeznania podatkowego (Selvangivelse), a po terminowym rozliczeniu (do 1 lipca) - decyzję podatkową (Årsopgørelse).

Ważne jest, aby przedsiębiorcy pamiętali, że dokumentacja potwierdzająca ulgi uwzględnione w zeznaniu podatkowym powinna być przechowywana przez okres pięciu lat.

Duńska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskab - ApS) oraz duńska spółka akcyjna(Aktieselskab - A/S)

Spółki tego typu traktowane są jako jednostki prawne, co oznacza, że właściciele nie odpowiadają za ich zobowiązania swoim prywatnym majątkiem. Odpowiedzialność sprowadza się jedynie do posiadanych udziałów w kapitale. Rozliczenie takich spółek odbywa się na podstawie duńskiej ustawy o spółkach, a udziałowcy nie podlegają bezpośrednio tym przepisom. Mają oni jednak obowiązek rozliczenia się z podatku dochodowego od uzyskanego przychodu (wynagrodzenia), jeśli takowe otrzymują.

Duńska spółka jawna (Interesselskab - I/S)

Rodzaj rozliczenia dla tej formy działalności gospodarczej, podobnie jak w przypadku samozatrudnienia, zależy od wybranej formy opodatkowania przez właściciela przed założeniem firmy. Przypominamy, że do wyboru są trzy możliwości opodatkowania:
  1. płatność podatku jak każda osoba fizyczna w Danii,
  2. płatność części podatku jako dochodu kapitałowego, a części jako przychodu osoby fizycznej,
  3. płatność na warunkach Virksomhedsordning, czyli ustawy o duńskich przedsiębiorcach.

Duńska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Iværksætterselskab - IVS)

Ten rodzaj spółki jest traktowany jako jednostka prawna i podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami prawa o spółkach. Właściciele spółki IVS nie podlegają bezpośrednio tym przepisom. Zgodnie z obowiązującym prawem, spółka ta jest zobowiązana do corocznego przygotowywania jawnych sprawozdań finansowych.

FAQ

Gdzie mogę wnioskować o duńskie NemID?
Istnieją trzy sposoby na uzyskanie danego dokumentu: poprzez bankowość internetową w swoim banku, w punkcie pomocy mieszkańcom (przy użyciu dowodu tożsamości, numeru CPR oraz wypełnienia specjalnego formularza) lub na stronie internetowej https://www.nemid.nu/dk-da/, która jest dostępna dla osób zameldowanych w Danii, posiadających prawo jazdy lub ważny paszport w tym kraju.

Co jest kod Tastselv?
Tastselv to narzędzie, które umożliwia zalogowanie się na stronie duńskiego urzędu skarbowego SKAT i wypełnienie deklaracji podatkowej za pomocą internetu. Kod Tastselv, który jest wymagany do zalogowania, może zostać bezpłatnie zamówiony na stronie tastselv.skat.dk/borger/bestilkode.

Co jest NemKonto?
NemKonto to specjalny rachunek bankowy, na którym są wypłacane wszelkie należności z duńskich instytucji publicznych, takie jak zwrot podatku z urzędu skarbowego lub wypłaty z funduszu wakacyjnego (feriepenge). Każdy może wybrać, które z jego kont bankowych ma służyć jako NemKonto. Warto zauważyć, że może to być również konto bankowe zarejestrowane poza Danią, np. polskie.

Jakie witryny internetowe mogą być wartościowe dla biznesu działającego w Danii?
W jaki sposób należy rozliczyć się z SKAT-em w Danii i jakie są terminy?
Osoby zatrudnione oraz duńscy rezydenci muszą złożyć zeznanie podatkowe za poprzedni rok przed 1 maja. Z kolei duńscy przedsiębiorcy muszą dokonać rozliczenia podatkowego przed 1 lipca. W przypadku niezłożenia wymaganego zeznania podatkowego, grozi im kara finansowa, która może wynieść nawet do 5000 koron duńskich.

Kto jest objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Danii?
Nieograniczony obowiązek podatkowy dotyczy pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony w Danii.

Co to jest begrænsetskattepligt?
Begrænsetskattepligt oznacza ograniczony obowiązek podatkowy. Osoby objęte tym obowiązkiem to najczęściej pracownicy pracujący w Danii, ale mieszkający przez większość roku w innym kraju oraz pracownicy posiadający umowę o pracę na czas określony.

Jakie jest maksymalne obciążenie podatkowe od dochodu w Danii?
Zgodnie z prawem w Danii, przedsiębiorca nie może zapłacić wyższego podatku niż 51,5% za poprzedni rok podatkowy.

Jakie kwoty podatku dochodowego obowiązują w Danii?
Czym jest Årsopgørelse?
W Danii istnieje dokument odpowiadający decyzji podatkowej, który zawiera informacje o kwotach zwrotu podatku lub dopłaty. Nazywa się on po duńsku "skatteopgørelse" i jest przeważnie wysyłany przez urząd skarbowy po 2 lipca.

Co to jest Selvangivelse?
Selvangivelse to formularz zeznania podatkowego, który jest dostarczany przez SKAT (duński urząd skarbowy) na adres podany przez podatnika przy rejestracji. Każdy podatnik otrzymuje ten formularz.
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*


Email*

Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

16 odpowiedzi na artykuł "Rozliczenie roczne firm w Danii"

Karol94
Dawno mnie tu nie było, jak rozliczyć firmę w Danii?
ODPOWIEDZ
Roman
Już ci odpowiadam, a więc, aby rozliczyć firmę w Danii, należy przygotować raport finansowy, wypełnić deklarację podatkową oraz zebrać dokumenty dotyczące zatrudnienia, rejestr sprzedaży i zakupów oraz dokumentację rachunkowo-księgową. Mam nadzieje, że pomogłem. :)
Karol94
oczywiście Roman, że pomogłeś teraz już wiem jak rozliczyć firmę Dania!
Mirabelka66
Cześć, a to się też wlicza jako rozliczenie podatku firma Dania?
Taruzz
Można powiedzieć, że tak rozliczenie podatku biznes Dania to samo.
Mirabelka66
Świetnie, dziękuje za info. :)
Karolina
Witam, kto się zajmuje z duńskie rozliczenie roczne przedsiębiorstwa?
ODPOWIEDZ
Melvey
duńskie rozliczenie roczne firmy co trzeba przygotować?
ODPOWIEDZ
Ania
Podczas duńskiego rozliczenia rocznego firmy należy przygotować raport finansowy, wypełnioną deklarację podatkową, dokumenty związane z zatrudnieniem, rejestr sprzedaży i zakupów oraz dokumentację rachunkowo-księgową.
Melvey
Dziekuje, teraz już wiem jak wygląda rozliczenie roczne przedsiębiorstwa Dania!
Iwona2
Siemka, ktoś mi pomoże z rozliczenie roczne w Danii? jestem w tym ciemna. :)
ODPOWIEDZ
Marcin
rozliczenie roczne biznesu Dania to prosta sprawa, chętnie Ci pomogę Iwonka.
Rafał
Albo wpisz w Google - rozliczenie roczne biznesu w Danii , tam też jest ładnie wszystko wytłumaczone co i jak. ;)
Sławomir
Czy Dania rozliczenie roczne jest obowiązkowe dla wszystkich?
ODPOWIEDZ
Jutik
Tak, Dania rozliczenie roczne muszą robić wszyscy, którzy legalnie pracowali w tym kraju w poprzednim roku podatkowym, muszą złożyć obowiązkowe zeznanie. Istnieje możliwość składania odwołań lub korekt aż do 3 lat i 4 miesięcy wstecz od daty wydania decyzji. Ostatecznym terminem na rozliczenie roku 2019 jest 1 maja 2023.
Robert
Niestety duńskie rozliczenie roczne musi każdy zrobić. Lepiej nie zwlekać z tym.
Potrzebujesz księgowości w Danii?